این شرکت محلی است که به امنیت بصورت اصولی فکر میکنیم ، خوش آمدید!

تهران،میدان ولیعصر،خیابان به آفرین،خیایان ولدی
محلی برای تضارب آرای امنیت و ارایه خدمات کیفی

درباره ما

شرکت امن گستران روزبه

علم و تجربه پایه و اساس پیشرفت های بشر در طول تاریخ بوده است. لذا شرکت امن گستران روزبه با درنظر داشتن این موضوع تلاش داشته است در راستای همراستایی با فناویهای نوین گام بردارد به نحوی کخ پرسنل این شرکت با دانش روز آشا بلمه مسلط بوده و بتوان از این طریق انتقال دانش را به داخل کشر انجام داد.

حوزه امنیت اطلاعات گرایش های متعددی دارد از امنیت فیزیکی گرفته تا امنیت شبکه و نرم افزار.

کادر شرکت امن گستران روزبه در تمامی گرایش های امنیت صاحب نظر هستند و اصولا سعی شده است در استخدامها افرادی صاحب صلاحیت در حوزه های مختلف امنیت جذب گردند. از این روی امیدواریم خدمات کیفی شرکت در ایران بتواند مثمر ثمر باشد.