این شرکت محلی است که به امنیت بصورت اصولی فکر میکنیم ، خوش آمدید!

تهران،میدان ولیعصر،خیابان به آفرین،خیایان ولدی
محلی برای تضارب آرای امنیت و ارائه خدمات کیفی

درباره ما

شرکت امن گستران روزبه

علم و تجربه پایه و اساس پیشرفت های بشر در طول تاریخ بوده است. لذا شرکت امن گستران روزبه با درنظر داشتن این موضوع تلاش داشته است در راستای همراستایی با فناوری های نوین گام بردارد به نحوی که پرسنل این شرکت با دانش روز آشنا بلکه مسلط بوده و بتوان از این طریق انتقال دانش را به داخل کشور انجام داد.

حوزه امنیت اطلاعات گرایش های متعددی دارد از امنیت فیزیکی گرفته تا امنیت شبکه و نرم افزار.

کادر شرکت امن گستران روزبه در تمامی گرایش های امنیت صاحب نظر هستند و اصولا سعی شده است در استخدامها افراد صاحب صلاحیت در حوزه های مختلف امنیت جذب گردند. از این روی امیدواریم خدمات کیفی شرکت در ایران بتواند مثمر ثمر باشد.