رول های sigma

رول های sigma

رول های Sigma اگر تا بحال با ابزار های SIEM کار کرده باشید متوجه می شوید که هرکدام از آن ها کويری های مختص به خودشان را دارند.  ما به عنوان یک متخصص امنیت باید بتوانیم کویری های مورد نیاز مان را در هر یک از این نرم افزار ...
باج افزار اسرائیلی

باج افزار اسرائیلی

باج افزار N3TW0RM در حملات سایبری شرکت های اسرائیل باج افزار جدید معروف به 'N3TW0RM' از هفته گذشته شرکت های اسرائیلی را هدف قرار داده است.رسانه های اسرائیلی haaretz گزارش داده اند : که حداقل چهار شرکت اسرائیلی و یک سازمان غیر انتفاعی در حملات آسیب دیده اند .مانند سایر نرم افزارهای ...