اهداف طرح:

هم سطح سازی امنیت در یکی از شرکت های پتروشیمی

موقعیت جغرافیایی طرح:

جنوب کشور

پیمانکار اصلی:

شرکت امن گستران روزبه

فعالیت های اجرایی طرح:

-شناخت سازمان

-آنالیز شکاف – انتخاب فریم ورک SANS and CIS

-آنالیز شکاف مجدد بر اساس فریم ورک انتخابی 

-استخراج طرح های چندگانه بر مبنای ریسک ، هزینه و زمان

-تهیه نمودار راداری 

-اخذ تاییدیه مدیریت

-شروع پیاده سازی فاز 1

-ارائه آموزش 

زمانهای کلیدی طرح:

سال 1397

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.