اهداف طرح:

توسعه SOC  با هدف تیونینگ  ارتقای SOEM  موجود و پشتیبانی 

موقعیت جغرافیایی طرح:

یکی از PSP  های کشور

پیمانکار شرکت امن گستران روزبه

فعالیت های اجرایی طرح:

– مستند سازی SOC  موجود 

– انجام آنالیز شکاف

– ارائه راهکار برای خلاء های زیرساختی 

-ارائه راهکار برای کمبود های SIEM  موجود با توجه به قوانین کشوری

-بهسازی زیرساخت SIEM  موجود

– آموزش SIEM موجود

-آموزش دوره های سنز مختص مرکز عملیات امنیت

-طراحی یوزکیس و رول نویسی 

-ساخت داشبورد ها و ارائه گزارشات 

– انجام پایش ها و تحلیل های لازم 

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1398

پایان 1399

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.