این شرکت محلی است که به امنیت بصورت اصولی فکر میکنیم ، خوش آمدید!

تهران،میدان ولیعصر،خیابان به آفرین،خیایان ولدی
محلی برای تضارب آرای امنیت و ارائه خدمات کیفی

المان پست گرید

رول های sigma

رول های sigma

باج افزار اسرائیلی

باج افزار اسرائیلی

نحوه انجام و دزدی داده های سازمان از طریق شبکه (Data Exfiltration)

نحوه انجام و دزدی داده های سازمان از طریق شبکه (Data Exfiltration)

رول های sigma

رول های sigma

رول های Sigma اگر تا بحال با ابزار های SIEM کار کرده باشید متوجه می شوید که هرکدام از آن ها کويری های مختص به خودشان را دارند.  ما به عنوان یک متخصص امنیت باید بتوانیم کویری های مورد ...
باج افزار اسرائیلی

باج افزار اسرائیلی

باج افزار N3TW0RM در حملات سایبری شرکت های اسرائیل باج افزار جدید معروف به 'N3TW0RM' از هفته گذشته شرکت های اسرائیلی را هدف قرار داده است.رسانه های اسرائیلی haaretz گزارش داده اند : که حداقل چهار شرکت اسرائیلی و یک سازمان غیر ...
رول های sigma

رول های sigma

باج افزار اسرائیلی

باج افزار اسرائیلی

نحوه انجام و دزدی داده های سازمان از طریق شبکه (Data Exfiltration)

نحوه انجام و دزدی داده های سازمان از طریق شبکه (Data Exfiltration)

رول های sigma

رول های sigma

باج افزار اسرائیلی

باج افزار اسرائیلی

رول های sigma

رول های sigma

باج افزار اسرائیلی

باج افزار اسرائیلی

نحوه انجام و دزدی داده های سازمان از طریق شبکه (Data Exfiltration)

نحوه انجام و دزدی داده های سازمان از طریق شبکه (Data Exfiltration)

چگونه یک ارتباط VPN برای دورکاری کارمندان ایجاد کنیم

چگونه یک ارتباط VPN برای دورکاری کارمندان ایجاد کنیم